Αναζήτηση
 Μονορόδι AISAC/PECS 

Αυτισμός & Asperger: Το Μονορόδι - Θέλετε να δουλέψετε μαζί μας;

  1 2 3 επιστροφή

Στο ΜΟΝΟΡΟΔΙ αναζητούμε επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να εργαστούν με παιδιά και εφήβους μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, που παρέχει διεπιστημονική ομάδα, εποπτεία και συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Θέλουμε να δουλέψουμε με ψυχολόγους, λογοπεδικούς και λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, ψυχοπαιδαγωγούς - τόσο στη Ζάκυνθο όσο και στην Αθήνα (Καλλιθέα) με σχέση αποκλειστικής συνεργασίας.

Οι τομείς στους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε είναι κατ' εξοχήν:

  1. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές,
  2. ΔΕΠ-Υ,
  3. Σχολική Ετοιμότητα - Μαθησιακές Δυσκολίες - Υποστηριζόμενη Μελέτη για το σχολείο.

Ειδικότερα για τις ΔΑΔ, εξειδικευόμαστε στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και στη διαχείριση συμπεριφοράς (PECS, ABA) και στα προγράμματα ολόπλευρης υποστήριξης ατόμων με σύνδρομο Asperger και ΥΛΑ (HFA).

Για το Κέντρο της Αθήνας ζητούμε αυξημένα προσόντα για τους τομείς που αναφέρουμε παραπάνω. Για το Κέντρο της Ζακύνθου, όπου αναλαμβάνουμε ποικιλία περιστατικών, επιθυμούμε συνεργασίες διάρκειας τουλάχιστον μιας τριετίας, καθώς και δοκιμαστικό χρόνο προσαρμογής σας στο περιβάλλον μας και στον τρόπο δουλειάς μας για 2-3 μήνες (παρέχουμε δυνατότητα στέγασης για αυτή την περίοδο). Μετά την τριετία, υπάρχει προοπτική συνέχισης της εργασίας σας στο ΜΟΝΟΡΟΔΙ Καλλιθέας.

Τηρούμε αρχείο βιογραφικών όσων επαγγελματιών εκδηλώνουν ενδιαφέρον: Ακόμη και αν δεν υπάρχει προς το παρόν δυνατότητα συνεργασίας, μπορείτε να μας ενημερώνετε με νέα βιογραφικά σας, ώστε να γνωρίζουμε τα επιστημονικά προσόντα και δεξιότητες που αποκτάτε εν τω μεταξύ.

Τα βιογραφικά σας μπορείτε να τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ignatios@monorodi.gr , με μια ένδειξη στο μήνυμά σας "για Ζάκυνθο" ή "Αθήνα".

    επιστροφή