Αναζήτηση
 Μονορόδι AISAC/PECS 

Ψυχολογική Εκπαίδευση και Καθοδήγηση Γονέων


Καθοδήγηση γονέωνΨυχολογική Εκπαίδευση + Υποστηρικτική Συμβουλευτική


Τι είναι η καθοδήγηση γονέων

Η Καθοδήγηση Γονέων, αποτελούμενη από την Ψυχολογική τους Εκπαίδευση και την Υποστηρικτική Συμβουλευτική, στην ουσία εκπαιδεύει τους γονείς απευθυνόμενη σ’ αυτούς στο επίπεδο της συνειδητής κατανόησης, των κινήτρων τους και των συμπεριφορών τους. Οι γονείς λαμβάνουν πληροφόρηση και εκπαίδευση πάνω στην εξέλιξη του παιδιού, στη διαχείριση του παιδιού, αλλά και του περιβάλλοντος, καθώς και στη χρήση των πόρων της τοπικής κοινότητας. Επίσης, εκπαιδεύονται στην επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς, αλλά δέχονται και κάποιες απευθείας συμβουλές για την αλλαγή μιας συμπεριφοράς.

Οι συμπεριφορές του παιδιού έχουν πάντα κάποιο νόημα, σαν αντίδραση στις συμπεριφορές και τα συναισθήματα των γονέων. Οι γονείς οφείλουν να διασφαλίζουν μια σταθερή δομή στο περιβάλλον του παιδιού και να θέτουν όρια, ώστε το παιδί να νιώθει ασφάλεια. Επίσης, οι γονείς μαθαίνουν να συνεργάζονται καλύτερα με το σχολείο ή άλλες υπηρεσίες που αφορούν το παιδί, τόσο για να πληροφορούνται για  προβληματικές συμπεριφορές ή δυσκολίες του, όσο και για να αντιμετωπίζονται αυτές κατάλληλα.


Τι είναι η ψυχολογική εκπαίδευση γονέων (ΨΕΓ)

Η Ψυχολογική Εκπαίδευση ξεκίνησε να χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, αρχικά από συγγενείς ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας, για να βελτιώσουν τους τρόπους που αντιμετώπιζαν τους συγγενείς αυτούς. Έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την οικογενειακή ψυχοθεραπεία ή σαν προετοιμασία γι’ αυτήν. Αλλά και σαν ένα εργαλείο των θεραπευτών στη δουλειά τους με μεμονωμένους ασθενείς τους.

Σήμερα η Ψυχολογική εκπαίδευση είναι ένα ιδιαίτερο είδος επιμόρφωσης για θέματα ψυχικής υγείας, μπορεί μάλιστα να απευθύνεται ακόμη και στους ίδιους τους ασθενείς για το πρόβλημά τους. Στόχος της είναι να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι με απλό και σύντομο τρόπο όσα πρέπει να γνωρίζουν για τις ψυχολογικές και ψυχιατρικές καταστάσεις (επιστημονικά δεδομένα και τρόπους αντιμετώπισης).

Η Ψυχολογική Εκπαίδευση δεν είναι μια μορφή θεραπείας, αλλά μπορεί να εντάσσεται μέσα στο θεραπευτικό σχεδιασμό, διότι διευκολύνει τα άτομα να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στα προβλήματα δικών τους ανθρώπων ή και στα δικά τους.

Όσο περισσότερα κατανοεί κανείς για ένα πρόβλημα και τις επιπτώσεις του για τη ζωή του και τις σχέσεις του (δηλ. τις επιπτώσεις του πάνω στους άλλους), τόσο καλύτερα το ελέγχει. Έτσι επιτυγχάνεται η μείωση της εμφάνισης και της έντασης ανεπιθύμητων συμπεριφορών και καταστάσεων.

Ειδικά για τους γονείς, η ΨΕΓ (ψυχολογική εκπαίδευση γονέων) αποτελεί μέρος της Καθοδήγησης Γονέων, μαζί με τη Γονεϊκή Υποστηρικτική Συμβουλευτική.


Τι είναι η Υποστηρικτική Συμβουλευτική

Η υποστήριξη των γονέων χρησιμοποιεί τεχνικές, όπως η ενσυναίσθηση, η καθησυχαστική διαβεβαίωση, η επιβεβαίωση, ο στοχασμός. Με αυτούς τους τρόπους ο ειδικός δείχνει ότι συναισθάνεται τα δύσκολα συναισθήματα των γονέων (θυμό, απογοήτευση, θλίψη), πράγμα που βοηθά τους γονείς να υποστηρίξουν καλύτερα την εξέλιξη του παιδιού τους. Ο ειδικός υποστηρίζει όλες τις προηγούμενες προσπάθειες των γονέων να παρέμβουν εποικοδομητικά προς το παιδί τους, την απόφασή τους να λάβουν επαγγελματική βοήθεια από ειδικό για τις δυσκολίες του παιδιού τους, τις προσπάθειές τους να παίζουν όλο και καλύτερα τον γονεϊκό τους ρόλο.


Γιατί είναι χρήσιμη η Καθοδήγηση

Οι γονείς μαθαίνουν να κατανοούν τι μπορεί να προκαλεί διάφορες συμπεριφορές του παιδιού τους, μια αλυσίδα πραγμάτων που εν τέλει μπορεί να οδηγεί σε πρόβλημα μεταξύ γονέων και παιδιού. Μαθαίνουν επίσης τη σπουδαιότητα της συστηματικής επιβράβευσης των επιθυμητών συμπεριφορών. Και γενικότερα, μαθαίνουν πώς να αναζητούν εποικοδομητικές εναλλακτικές στρατηγικές πέρα από το να θυμώνουν με το παιδί.

Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι οι γονείς είναι ικανοί να πάρουν μια συνειδητή απόφαση αλλαγής της στάσης τους και να τροποποιήσουν όντως τη συμπεριφορά τους. Αν δεν το καταφέρνουν, απαιτείται μια ξεχωριστή δουλειά ενδοσκόπησης και αυτογνωσίας, ώστε να δουν πιο καθαρά ότι αυτό που εκείνοι βιώνουν ως «πρόβλημα» από το παιδί, μπορεί να είναι η έκφραση της ψυχικής δυσφορίας του παιδιού.

Είναι αναγκαίο λοιπόν να αισθάνονται οι γονείς επαρκείς στο ρόλο τους και σχετικά ελεύθεροι από δικές τους συναισθηματικές συγκρούσεις, αλλιώς αυτές θα τους εμποδίζουν να μάθουν νέους τρόπους για να προχωρούν τη σχέση τους με το παιδί.


«Σχολές Γονέων»

Στην Αθήνα δεν είναι πια σπάνιο να ακούσει κανείς για τον θεσμό των «Σχολών Γονέων». Πρόκειται για προγράμματα, άλλοτε ιδιωτικά και άλλοτε οργανωμένα από φορείς (σχολείο, παιδικός σταθμός, συνδικάτο, δήμος), που απευθύνονται σε μια ομάδα γονέων σταθερής σύστασης και προκαθορισμένου αριθμού, με σκοπό να βελτιωθούν οι δεξιότητες των γονέων στον γονεϊκό τους ρόλο.

Η θεματική τους είναι ευρεία και αφορά συνήθως στο μεγάλωμα του συνηθισμένου παιδιού (χωρίς αναπτυξιακά ή αξιόλογα ψυχολογικά προβλήματα) στις διάφορες φάσεις (ηλικίες) της ζωής του.


Καθοδήγηση με θεματική Ψυχολογική Εκπαίδευση

Αυτό που λείπει από τις υπάρχουσες υπηρεσίες είναι μια «σχολή γονέων», οι οποίοι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες και αξιόλογες δυσκολίες λόγω αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων του παιδιού τους (βλ. Αντικείμενο της παιδοψυχιατρικής). Μια τέτοια «σχολή γονέων» δεν μπορεί  παρά να είναι θεματική, δηλαδή εστιασμένη στις ιδιομορφίες των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες οικογένειες ανάλογα με το είδος του αναπτυξιακού προβλήματος του παιδιού τους.

Αυτή η δυνατότητα παρέχεται σε όσους ενδιαφέρονται, μέσω ενός κύκλου ΨΕΓ/Καθοδήγησης που διαρκεί 3 μήνες και αποτελείται από συναντήσεις γονέων σε μικρές ομάδες (μέχρι 7 οικογένειες) κάθε εβδομάδα σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, διάρκειας 90 λεπτών κάθε φορά.

Κάθε συνάντηση θα περιέχει την παρουσίαση νέου θεματικού υλικού (σημειώσεις και διαφάνειες), τη συζήτησή του με στόχο την πληρέστερη κατανόηση της προέλευσης των επιμέρους προβλημάτων, τη συζήτηση των πρακτικών εμπειριών των γονέων και την παροχή καθοδήγησης πάνω στο επιμέρους θέμα της συνάντησης. Στο τέλος οι γονείς μπορούν να συμπληρώνουν σε ειδικό Φύλλο Αξιολόγησης τις παρατηρήσεις τους για τη συνεχή βελτίωση αυτής της υπηρεσίας.

Στη λίστα που ακολουθεί θα βρείτε τα θέματα των 5 κύκλων Εκπαίδευσης/Καθοδήγησης γονέων. Εκεί θα βρείτε χρήσιμες βασικές πληροφορίες για τα επιμέρους θέματα των συναντήσεων.

Όσοι ενδιαφέρεστε για μια τέτοια εμπειρία εκπαίδευσης και καθοδήγησης, μπορείτε να συμπληρώσετε μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας αυτόν τον σύνδεσμο για να πάρετε πρόσθετες πληροφορίες για τον κύκλο που σας ενδιαφέρει. Οι ομάδες οργανώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να υποδείξετε ποιες ημέρες και ώρες έχετε τη δυνατότητα να τις παρακολουθείτε, ώστε να επιλέγεται ο καλύτερος δυνατός χρόνος για τους περισσότερους.